ДОО №171 Дошкольная образовательная организация №171

План мероприятий

Макулдашылды                                                                                  Бекитилди

ПУдун  төрайымы                                                                 №171  МЧББУнун   жетекчиси

Алымкожоева Н.С                                                                      Жээнчороева  А.С.

____________                                                                             ____________

«_____» _______2019-ж                                                          «_____»  ________2019-ж

 

Свердлов  районуна  караштуу  №171  МЧББУда            2019-2020  окуу  жылына  карата  жемкорлука каршы  жүргүзүлүүчү  иш-чаралардын  планы.

 

Иш  чаралардын  мазмуну Мөөнөтү Жооптуулар
1. МЧББУнун    ичиндеги  жемкорлука каршы  жүргүзүлүүчү  иш-чаралардын  планы  жана  буйруктар  менен  тааныштыруу  максатында  жалпы  жамаатка  өндүрүштүк  чогулуш  өткөрүү.  

Аяк  оона

Проф. уюмдун төрайымы

Алымкожоева Н.С.

2. Тарбиялануучулардын  ата-энелеринин  сунуш-пикирлерин, нааразычылыктарын  билүү  максатында  МЧББУнун  биринчи  этажына  «Ишеним  үкөгүн»  илдирүү. Аяк  оона Усулчу

Гладкова  Н.А.

3. Учурдагы  жемкорлукка  байланышкан  мыйзамдар   боюнча  иш  кагаздарды  топтоо. Жыл  бою Усулчу

Гладкова  Н.А.

4. Жалпы  ата-энелердин  чогулушун  өткөрүү.

МЧББунун  жемкорлукка   каршы   жүргүзүлүп  жаткан  иш  чаралар   менен  тааныштыруу  жана  ишеним  телефон, ишеним  үкөгү  жөнүндө  маалыматтарды  берүү.

 

Тогуздун  айы Жетекчи

Жээнчороева  А.С.

 

 

5. МЧББУнун дубал  гезитине  ата-энелерге  өз  убагында  «Бактылуу  Бакча»  коомдук бирикмесинин  иш   аракеттери  жөнүндө   маалымат  берип  туруу. Жыл  бою Директор

Жээнчороева  А.С.

Бухгалтер

Эсенова  М.

6. Жылдын  ар  бир  чейрегинде  жем  корлукка  каршы  жүргүзүлүп  жаткан  иш-чаралардын  аткарылышынын  отчетун  Свердлов  райондук  Билим  берүү  борборунун  юристине  билдирип  туруу.  

Жыл  бою

 

Усулчу

Гладкова  Н.А.

7. Ата-энелердин  «Ишеним  үкөгүнө»  жазган  сунуш,  пикирлери  боюнча  иш  алып  баруу. Жетинин айы Проф. уюмдун төрайымы

Алымкожоева Н.С

8. «9-декабрь Эл  аралык  жемкорлука каршы күнүн белгилөө» Бештин  айы.
9. Жалпы  ата-энелердин  чогулушун  өткөрүү.

МЧББунун  жем  корлукка  каршы     жүргүзүп  жаткан  иш  чараларынын аткарылышы  боюнча

жылдын  жыйынтыгы.

 

 

Бугунун  айы

Директор

Жээнчороева  А.С

10. Өндүрүштүк  чогулуш.

МЧББунун  жем  корлукка  каршы    жүргүзүп  жаткан  иш  чараларынын  аткарылышы  боюнча

жылдын  жыйынтыгы.

Кийинки  2020-2021  окуу  жылына  карата  жүргүзүлүүчү   иш-чараларды  пландоо.

 

 

 

Кулжанын  айы.

Директор

Жээнчороева  А.С

 

 

Проф. комитеттин  төрайымы

Алымкожоева Н.С